10 Νοεμβρίου 2016

Το φυτικό κύτταρο

Το ζωικό κύτταρο

Το κύτταρο

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

8 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ

http://www.fun4thebrain.com/beyondfacts/snowballLCM.swf

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ - ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

http://www.oswego.org/ocsd-web/match/dragflip.asp?filename=slanelcm

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ

http://users.sch.gr/chrysantor/flash/pollaplasia/story.swf

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...