26 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΚΟΛΠΟ

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για να μετατρέπουμε μέτρα σε δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά και το αντίστροφο είναι η μέθοδος της "σκαλίτσας" αλλά εμείς αποφασίσαμε να μάθουμε τις μετατροπές του μέτρου με τη μέθοδο της " μπουνίτσας".
Γράψαμε, λοιπόν, στις μπουνίτσες μας μ. για τα μέτρα , δεκ. για τα δέκατα, εκ. για τα εκατοστά και χιλ. για τα χιλιοστά και ξεκινήσαμε τις μετατροπές!
Καταλάβαμε ότι για να μετατρέψουμε μέτρα σε δέκατα πηδάμε στη διπλανή "κορυφή" της μπουνίτσας μας, δηλαδή πηδάμε μια κορυφή, άρα, θα πολλαπλασιάσουμε με το 10 γιατί το 10 έχει 1 μηδενικό.
Π.χ. 3μ = 3 χ 10= 30 δέκατα ( γιατί από το  μέτρο στα δέκατα πηδήξαμε μια κορυφή, άρα χ 10  γιατί το 10 έχει ένα μηδενικό)
Για να μετατρέψουμε μέτρα σε εκατοστά, θα πηδήξουμε 2 κορυφές, άρα θα πολλαπλασιάσουμε με το 100 γιατί έχει 2 μηδενικά κ.τ.λ.
Αντίθετα, για να μετατρέψουμε χιλιοστά σε εκατοστά, πηδάμε προς τα πίσω 1 κορυφή άρα θα διαιρέσουμε με το 10 γιατί το 10 έχει μία κορυφή.
Π.χ. 300χιλ.= 300:10=30 εκ ( γιατί από τα χιλιοστά στα εκατοστά πηδήξαμε μία κορυφή, άρα, θα διαιρέσουμε με το 10 γιατί το 10 έχει ένα μηδενικό.

Κι άλλα παραδείγματα;
  • 4000χιλ.= 4000:1000=4μ. ( γιατί από τα χιλιοστά για να πάμε στα μέτρα πηδήξαμε προς τα πίσω 3 κορυφές, άρα θα διαιρέσουμε με το 1000 γιατί έχει 3 μηδενικά)
  •  30μ = 30 χ 100= 3000 εκ ( γιατί για να πάμε από τα μέτρα στα εκατοστά πηδήξαμε 2 κορυφές, άρα θα πολλαπλασιάσω με το 100 γιατί έχει 2 μηδενικά)Θεωρία για το τετράδιο μαθηματικών:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...